web analytics
Huisartsenpraktijk Volendam

Functiebeschrijving praktijkondersteuner

De praktijkondersteuner is speciaal opgeleid om de huisarts te ondersteunen en aan te vullen bij bepaalde zorgtaken. De meeste taken van de praktijkondersteuner liggen op het gebied van chronische aandoeningen.

Onze praktijkondersteuners leveren zorg bij:

Periodieke controles bij chronische aandoeningen vinden doorgaans plaats bij één van de praktijkondersteuners.

De praktijkondersteuner werkt volgens protocollen. Er is een vaste overlegstructuur met uw huisarts om het verloop van de behandeling te bespreken. De huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de werkzaamheden.

NHG geaccrediteerde praktijk