web analytics
Huisartsenpraktijk Volendam

Klachtenregeling

Wij willen ons werk graag goed en vakkundig uitvoeren en wij vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na contact met onze praktijk. U vindt bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen bent of u heeft de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en we ervan kunnen leren.

U kunt uw onvrede kenbaar maken bij de de assistente aan de balie of telefonisch. Ook kunt u een afspraak maken met degene die u behandeld heeft. Komt u er samen niet uit, en wilt u vervolgens een klacht indienen, dan kunt u het Klachtenformulier afhalen bij de balie en ingevuld hier weer inleveren. Eén van onze huisartsen neemt na het lezen van uw klacht telefonisch contact met u op. Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen één week in behandeling te nemen en binnen één maand af te ronden.

Als u vindt dat wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing van uw klacht zijn gekomen, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie Huisartsen in onze regio, waarbij de huisartsenpraktijk is aangesloten. Ook bestaat de mogelijkheid om direct uw klacht bij de Klachtencommissie Huisartsen in te dienen, wanneer u de klacht niet rechtstreeks met onze praktijk wilt bespreken.

Contactgegevens Klachtencommissie Huisartsen

Stichting klachten en Geschillen
Eerstelijnszorg (SKGE)
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
Telefoon: 088-0299100
Website: www.skge.nl
Email: info@skge.nl

NHG geaccrediteerde praktijk