web analytics
Huisartsenpraktijk Volendam

Pas op voor uw eigen risico!

Wat is het verplicht eigen risico?

Dit jaar bedraagt het verplicht eigen risico 385 euro. Als je zorg gebruikt kan het zijn dat bepaalde kosten onder het eigen risico vallen. Het verplicht eigen risico geldt voor de basisverzekering en verzekerden van 18 jaar en ouder. Houdt u er rekening mee dat bepaalde onderzoeken door u zelf betaald moeten worden tot het bedrag van 385 euro. Dit gaat bijv. om laboratoriumonderzoek, kweekjes, bezoek aan specialisten, medicijnen etc. Wil je vooraf weten wat de kosten zijn, vraag dit dan gerust aan je zorgverzekering, want uw huisarts weet de tarieven van derden niet en ook niet hoe u verzekerd bent.

Daarnaast is er ook nog een eigen bijdrage!

De meeste zorgkosten worden gelukkig helemaal vergoed vanuit de basisverzekering. U hoeft daarvoor niets extra’s te betalen. Maar voor een aantal zorgsoorten is dat niet zo. Dan is er een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is het deel van de medische kosten uit de basisverzekering dat u zelf moet betalen. De hoogte van bijdrage wordt bepaald door de overheid en is voor iedereen hetzelfde. Voor de aanvullende verzekeringen bepalen wij de eigen bijdrage.

Wanneer betaalt u een eigen bijdrage?

Voor sommige soorten zorg die worden vergoed vanuit de basisverzekering moet u een wettelijke eigen bijdrage betalen. Bijvoorbeeld bij:

  • Hulpmiddelen (bijvoorbeeld orthopedische schoenen)
  • Geneesmiddelen (wanneer deze duurder zijn dan de gemiddelde prijs)
  • Kraamzorg
  • Zittend ziekenvervoer
  • Poliklinische bevalling zonder medische indicatie
  • Tandheelkundige zorg (bijvoorbeeld voor behandelingen die niet rechtstreeks in verband staan met de indicatie voor bijzondere tandheelkundige zorg)

Een eigen bijdrage is niet hetzelfde als het eigen risico​. Het is daarom mogelijk dat u naast een eigen bijdrage ook eigen risico betaalt.

NHG geaccrediteerde praktijk